Odpowiedzi

2010-02-09T15:38:23+01:00
1. Francesco Petrarka (1304-1374) - pisarz i poera, interesował się dorobkiem pisarzy starożytnych, ogłosił tekst listów Cycerona, napisał poemat o Scypionie Afrykańskim, tworzył w języku łacińskim.
2. Leonardo da Vinci (1452-1519) - malarz, rzeźbiarz, architekt i wynalazca. Potęgę człowieka widział w osiągnięciach techniki, dzięki którym ludzie potrafili wykorzystać dla siebie siły przyrody. Jego wybitnymi dziełami malarskimi są m.in. "Ostatnia wieczerza", "Mona Lisa" i "Dama z łasiczką". Tworzył plany okrętów podwodnych, czołgów, szybowców i śmigłowców.
3. Erazm z Rotterdamu (1466-1536) - filozof niderlandzki, w dziele "Pochwała głupoty" przeprowadził krytykę społeczeństwa.
4. Thomas More (1478-1535) - w książce "Utopia" opisał społeczeństwo XVI-wiecznej Anglii oraz przedstawił obraz idealnego społeczeństwa zamieszkującego nieistniejącą Utopię, gdzie nie ma własności prywatnej, a wszyscy pracują razem i są sobie równi.
5. Dante Alighieri (1265-1321) - pierwszy poeta piszący w języku narodowym. Jego "Boska komedia" nawiązuje do tradycji starożytnej, choć motywy religijne (piekło, czyściec, raj) są średniowieczne.
6. Giovanni Boccaccio (1313-1375) - jest twórcą "Dekameronu", czyli cyklu opowiadań o życiu codziennym ludzi we współczesnych mu czasach.
7. Niccolo Machiavelli (1469-1527) - w pracy "Książę" przedstawił mechanizmy funkcjonowania władzy, stwierdzając, że rządzący muszą niekiedy postępować niemoralnie dla dobra państwa - "cel uświęca środki" (marksizm).
8. Rafael Santi (1483-1520) - malarz i architekt tworzący głównie na zlecenia papieskie. Jego najcenniejsze dzieła to freski watykańskie i przebudowa Bazyliki św. Piotra w Rzymie.
9. Michał Anioł Buonarotti (1475-1564) - malarz i rzeźbiarz, który po mistrzowsku przedstawiał postacie ludzkie, np. w posągach Dawida, Mojżesza oraz freskach Kaplicy Sykstyńskiej.
10. Pieter Brueghel (1525-1569) - niderlandzki malarz czerpiący motywy m.in. z codziennego życia ludu (wesela, uczty, biesiady). Malował również pejzaże i alegorie religijne.
4 5 4