Ćwiczenia słowa na czasie ćwiczenia do kształcenia językowego .
to bedzie str 71 zad 9.
ćw .9. Przepisz podane zdanie, uzupełniając je rożnymi partylułami wzmacniającymi znaczenie wyrazów.
1. ile tu ludzi!/leż tu ludzi!
2.Pokaż ten zeszyt! / .................
3.daj mi święty spokój !/ .................
4.a to pech ! / ...............
5.niech tylko przyjdzie!/..............
5.Spojrz na mnie! / ................
6.To dopiero nowość! / ................
Proszę na pompc to na juto :)
Dzękuje :)

1

Odpowiedzi

2010-02-09T15:14:15+01:00
2 pokarzże ten zeszyt
3 dajże mi święty spokój
4 aż to pech
5 niechże tylko przyjdzie
6 spójrzże na mnie
7 toż dopiero nowośćplis o naj :P
6 4 6