Odpowiedzi

2013-07-01T13:59:27+02:00

Liechtenstein jest monarchią konstytucyjną. Głową państwa jest książe (obecnie Hans Adam II). Tron może przejąć tylko potomek linii męskiej. Parlament w Liechtensteinie składa się z jednej izby. Jego kadencja trwa 4 lata. Liechtenstein jest bardzo silnie połączony wieloma uniami ze Szwajcarią. Premier jest powoływany przez księcia który czyni to na propozycję parlamentu. Monarcha mianuje także wicepremierów oraz tzw. radców. Jest to trójka ministrów powoływana na 4 lata. 

1 2 1