Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T15:23:58+01:00
Przyczyny:
- łamanie przez cara postanowień konstytucyjnych
- brutalne postępowanie księcia Konstantego oraz innych urzędników carskich
- wieści o wydarzeniach w Europie (rewolucja we Francji, zwyciękie powstania w Belgii i Grecji)

Skutki:
- obojętność rządów państw europejskich wobec sprawy powstańczej
- nieudolność wyzszych dowódców
- brak decyzji sejmu w sprawie reform dotyczących położenia ludności wiejskiej
- rosyska przewaga militarna

Królestwo Polskie - państwo polskie które powstało po Kongresie Wiedeńskim zwane Kongresówką
6 3 6