Wykonaj redukcję wyrazów podobnych i oblicz wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych.
a) 3x - 4x + 2x - 5x + 7
dla x = -1
dla x = 0
dla x = 2.5
b) -3m - 4n + 3n + 5m
dla m = 1 i n =-2
dla m = 0.5 i n =0.1
c) -13 + y + 23x + 20y + 6
dla x =0.02 i y = -3/19
dla x = 0 i y = 1

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T15:28:20+01:00
A) 3x - 4x + 2x - 5x + 7 = -4x+7
dla x = -1
-4*(-1)+7 = 4+7= 11

dla x = 0
-4*0+7 = 7

dla x = 2.5
-4* 2,5 + 7 = -10+7 = -3

b) -3m - 4n + 3n + 5m = 2m - n
dla m = 1 i n =-2
2*1 - (-2) = 2+2 = 4

dla m = 0.5 i n =0.1
2* 0,5 - 0,1 = 1-0,1= 0,9

c) -13 + y + 23x + 20y + 6 = 23x +21y - 7
dla x =0.02 i y = -3/19
23* 0,02 + 21 * (-3/19) - 7 = 0,46 - 3,32 - 7 = -9,86

dla x = 0 i y = 1
23*0 + 21*1 - 7 = 0+21-7 = 14
2010-02-09T15:28:28+01:00
Wykonaj redukcję wyrazów podobnych i oblicz wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych.
a) 3x - 4x + 2x - 5x + 7 =-4x+7
dla x = -1
-4*(-1)+7=11
dla x = 0
-4*0+7=7
dla x = 2.5
-4*2,5+7=-3
b) -3m - 4n + 3n + 5m=2m-n
dla m = 1 i n =-2
2*1-(-2)=4
dla m = 0.5 i n =0.1
2*0,5-0,1=0,9
c) -13 + y + 23x + 20y + 6 =21y+23x-7
dla x =0.02 i y = -3/19
21*-3/19+23*0,02-7=3,31+0,46+7=56,31
dla x = 0 i y = 1
21*1+23*0+7=21+7=28
2010-02-09T15:33:01+01:00
A) 3x - 4x + 2x - 5x + 7
-4x+7
dla x = -1
-4x+7
-4* (-1) +7 = 4+7 = 11

dla x = 0
-4x+7
-4*0+7 = 0+7 = 7

dla x = 2.5
-4x+7
-4*2,5 +7 = -10+7 = -3

b) -3m - 4n + 3n + 5m
2m-n

dla m = 1 i n =-2
2m-n
2*1 - (-2)
2+2 = 4

dla m = 0.5 i n =0.1
2m-n
2* 0,5 - 0,1 = 1-0,1 = 0,9

c) -13 + y + 23x + 20y + 6
-7+21y+23x

dla x =0.02 i y = -3/19
-7+21y+23x
-7+21*(-0,16)+23 * 0,02= -7-3,36 +0,46 = - 9,9

dla x = 0 i y = 1
-7+21y+23x
-7+ 21*1 + 23 * 0 = -7+21+0 = 14