Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • magg
  • Początkujący
2010-02-09T15:31:55+01:00
SKAŁY wapienne ( wapienie) są to skały osadowe składające się z węglanu wapnia (CaCO3), zwykle w postaci kalcytu.

Ze względu na wielkość ziaren wapiennych budujących skałę rozróżnia się:
· wapienie mikrytowe (drobnoziarniste) – złożone z bardzo drobnoziarnistych agregatów (do kilku tysięcznych mm)
· wapienie sparytowe (gruboziarniste) - zawierające stosunkowo duże kryształy węglanu wapnia (widzialne makroskopowo).
Ze względu na pochodzenie wyróżnia się wapienie:
· organogeniczne
· nieorganiczne (pochodzenia chemicznego).


zastosowanie:
budownictwo
jako składnik innych materiałów (np. cementów) lub wypełniacz.
przemysl wapienniczy
przemysl cukierniczy
chemiczny
w rolnictwie jako nawoz
3 3 3