Zad1
Obwód prostokąta wynosi 24cm. Jeden bok tego prostokąta jest o 5cm krótszy od drugiego boku. Pole prostokąta jest równe:
a) 30cm² b)29,75cm² c)28,5cm² d)23,75cm²
zapisz obliczenia.
zad2
Podstawy trapezu mają długości: 3cm i 11,6cm, a jego wysokość jest równa 25% dłuższej podstawy. Pole trapezu jest równe:
a)21,17cm² b)29,2cm² c)30cm² d) 21,9cm²
zapisz obliczenia.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T15:40:48+01:00
1.
24:4=6cm
5cm:2=2,5cm
pierwszy bok - 6cm-2,5cm=3,5cm
drugi bok - 6cm+2,5cm=8,5cm
wzór na pole prostokata:
P=a*b
P=3,5*8,5=29,75cm²
Odp: b) 29,75cm²

2.
25%=¼
11,6cm*¼=2,9 - wys.
wzór na pole trapezu:
P=½(a+b)*h
P=½(3+11,6)*h=7,3*2,9=21,17cm²
Odp: a) 21,17cm²
2 5 2
2010-02-09T15:57:43+01:00
2a+2(a-5)=24
2a+2a-10=24
4a=24+10 /:4
a=8,5 jeden bok dłuższy
8,5-5=3,5 krótszy bok
P=8,5*3,5=29,75cm2
zad:2
11,6*25%=2,9cm
h=2,9cm
P=a+b*h/2
P=11,6+3*2,9/2
P=21,17cm2
1 2 1