Odpowiedzi

2010-02-09T16:18:37+01:00
Psalm 115 można podzielić na kilka części:

1. "Nie nam, nasz Panie, stworzeniu podłemu,
Ale czyń sławę imieniowi swemu!
Niechaj wiadome, niechaj znaczne wszędzie
Twe miłosierdzie, Twoja prawda będzie!
Niechaj pohańcy sprośni nie pytają:
"Gdzie teraz ich Bóg, któremu dufają?"
Nasz Bóg na niebie; cokolwiek zamyśli,
Wszytko się musi stać po Jego myśli."

Bezpośredni zwrot do Boga, prośba o to, aby pokazywał ludziom swoją miłość i dobroć.


2."A ich bałwany ze srebra, ze złota
Nic nie są, jedno ludzkich rąk robota.
Gębą nie mówią, okiem nie patrzają,
Uchem nie słyszą, nosem nie wąchają,
Ręką nic ścisną, nie postąpią nogą,
Gardłem żadnego głosu dać nie mogą.
Bodaj tak i ci, którzy je działają,
A owszem, którzy w nich nadzieję mają!"

Tutaj autor ośmiesza bożków i ludzi w nich wierzących. Jego zdaniem bożki to posągi, które:
-są dziełem rąk ludzkich,
-nie słyszą, nie widzą, nie mówią, nie czują,
-nie mogą się poruszać


3."Izrael w Panu niech nadzieję stawi,
A On go wszelkich trudności pozbawi;
Niech się na Pana dom Aronów spuści,
A On go z łaski swojej nic opuści.
Niech mu dufają, którzy się Go boją,
Bo krom wątpienia w łasce Jego stoją.
Pan o nas pomni, Pan nam błogosławi
I znacznie naród żydowski wystawi,
Wszystkim On łaskaw, którzy służą Jemu,
Tak w małym wieku, jako dorosłemu.
Pan łaskę swoje rozmnoży nad wami
I nad waszymi także dziateczkami,
Pan wam na wieki wieczne błogosławił"

Przedstawienie tego, co oferuje Pan Bóg wierzącym:
-zawsze będzie trwał przy nich i nigdy nie opuści,
-zawsze będzie o nich pamiętał,
-wyniesie ich ponad wszystko,
-będzie im błogosławił,
-ześle im dużo łask (także i dla ich potomstwa)


4."Ten, który niebo i ziemię postawił.
Niebo wysokie Jego jest mieszkanie,
A ziemię ludziom podał w używanie."

Przedstawienie Boga jako stwórcę nieba i ziemi. Jego Dom mieści się wysoko w niebie.


5."Nie martwi, Panie, będą Cię chwalili
Ani ci, którzy pod ziemię wstąpili,
Ale my, którzy na świecie żywiemy,
Wiecznymi czasy sławić Cię będziemy."

Kolejny zwrot do Pana, lecz tym razem jest to obietnica ludzi żyjących o wieczne wysławianie Boga.
1 1 1