Odpowiedzi

2010-02-09T15:53:50+01:00
Wydarzenia, które doprowadzily do zjednoczenia Włoch:
- walka prowadząca do wyzwolenia narodu włoskiego spod wpływów austrackich, a następnie do doprowadzenia do zjednoczenia państw włoskich
- głownym ośrodkiem ruchu narodowyzwolenczego był Piemont
- Kamil Cavour podpisał z Francją układ o wspólnej walce przeciw Austrii
- zawarcie przez Francję porozumienia zRosją, zapewniające zachowanie przez nią neutralności w razie konfliktu austriacko-francuskiego
- wypowiedzenie wojny Piemontowi(kwiecień 1859r.) przez Austrię
- bitwy pod Magentą i Solferino wygrały wojska włosko-francuskie
- nastąpiła kapitulacja Austrii
- podpisanie traktatu pokojowego, Austria traci na rzecz Francji Lombardię, która zostaje przekazana królowi Piemontu, Wiktorowi Emanuelowi II
- wybuch powstań w państewkach włoskich przeciwko lokalnym wladzom
- ustąpienie książąt Toskanii, Parmy i Moderny
- dwie koncepcje zjednoczenia kraju: republika i Królestwo Włoch
- powstanie w Królestwie Neapolu i Sycylii przeciwko władzy króla
- wyprawa tysiąca na Sycylię
- przyłączenie zdobytych ziem do Królestwa Piemontu i stworzenie nowego państwa - Włoch
- ustanowienie monarchii konstytucyjnej
- 1866r. przyłączenie Wenecji
- 1870r. przyłączenie Rzymu
- ustanowienie Rzymu stolicą Włoch


Geneza zjednoczenia Niemiec:
- rozbicie Niemiec utrzymane po konkresie wiedeńskim
- na czele Związku Niemieckiego stoi Austria
- w Niemczech głoszona jest idea wielkich Niemiec promująca włączenie Austrii do Niemiec
- rozwój przemysłu i handlu skłaniał burżuazję do głoszenia haseł zjednoczeniowych
- powstały liczne organizacje głoszące hasła niepodległościowe (or. młodzieżowe i inteligenckie)
Droga do zjednoczenia:
- marzec 1848r. fryderyk Wilhelm IV wydał orędzie 'Do moich kochanych berbińczyków' zapowiadał w nim swobody oraz amnestię, a także powołanie nowego rządu
- 1862r. premierem nowego rządu zostaje Otto von Bismark


liczę na naj:)


20 3 20