Man- hello, Ticket Connect. How can I help you?
Kelly- Oh, hi. Im phoning about tickets fot Franz Ferdinand.
Man-Yes, can you tell me the date an place?
Kelly- yes, ate there any tickets for the concert in London on the 12th of april?
Man- yes, we"ve got tickets for that.
Kelly- Great, how much are they?
Man- They"re all 30.
Kelly- Ok, can i have two tickets pleace?
Man- Yes, of course. I"ll need youre neme, address an a credit card number pleace.
Kelly- Oh, right. Just a moment... Mum!!!zróbcie mi proszę z tego którtkie opowiadanie około 5 zdań.(ale żeby był sens i tłumaczenie na polski pod spodem)
Żeby dało to się opowaiadać>

z góry dzięki:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T16:37:18+01:00
I phoned Ticket Connect, because I had heard about Franz Ferdinand playing his show near my town, in London, and I had decide to take participate in his gig. Some pleasant-voice man answered to me, asking me about a date of this show and a place where it is going to be happened. I said to him that it would be in London on the 12th of April and he informed me they still had some tickets to buy. I asked him about the price and when he told me it's only 30 pounds, I bought two tickets immediately! I had to ask my mother about her credit card number first, of course.

Zadzwoniłam do Ticket Connect, ponieważ usłyszałam, iż o Franzie Ferdinandzie grającym niedaleko mojej miejscowości, w Londynie, i zdecydowałam się, iż wezmę udział w jego koncercie. Jakiś mężczyzna o przyjemnie brzmiącym głosie odpowiedział mi, pytając mnie o datę wydarzenia oraz miejsce, gdzie ma się ono wydarzyć. Powiedziałam mu, że będzie miało miejsce w Londynie, dwunastego kwietnia, a on poinformował mnie, iż wciąż są bilety do kupienia na to widowisko. Spytałam go o cenę, i gdy powiedział mi, iż to tylko trzydzieści funtów, kupiłam natychmiast dwa bilety! Wpierw musiałam oczywiście spytać mamę o numer jej karty kredytowej.