Zaznacz prawidłowa odpowiedz:
U roślin światłolubnych i cieniolubnych wraz ze wzrostem natężenia światła MALEJE/WZRASTA intensywność fotosyntezy.Rośliny światłolubne , aby zachodził u nich proces fotosyntezy , potrzebują światła o MNIEJSZYM/WIĘKSZYM natężeniu niż rośliny cieniolubne. U roślin cieniolubnych światło o zbyt dużym natężeniu powoduje WZROST/SPADEK intensywności fotosyntezy.

3

Odpowiedzi

2009-10-10T19:52:13+02:00
Zaznacz prawidłowa odpowiedz:
U roślin światłolubnych i cieniolubnych wraz ze wzrostem natężenia światła WZRASTA intensywność fotosyntezy.Rośliny światłolubne , aby zachodził u nich proces fotosyntezy , potrzebują światła o WIĘKSZYM natężeniu niż rośliny cieniolubne. U roślin cieniolubnych światło o zbyt dużym natężeniu powoduje SPADEK intensywności
20 4 20
2009-10-10T19:52:18+02:00
  • Użytkownik Zadane
2009-10-10T20:11:48+02:00
U roślin światłolubnych i cieniolubnych wraz ze wzrostem natężenia światła WZRASTA intensywność fotosyntezy.Rośliny światłolubne , aby zachodził u nich proces fotosyntezy , potrzebują światła o WIĘKSZYM natężeniu niż rośliny cieniolubne. U roślin cieniolubnych światło o zbyt dużym natężeniu powoduje SPADEK intensywności fotosyntezy.
12 4 12