Odpowiedzi

2010-02-09T15:58:08+01:00
Tak jestem gotowy podjąć to zadanie jakie stawia przede mna sakrament bierzmowania. Ponieważ chce,aby Duch Święty umocnił mnie,abym wiarę swoją mężnie wyznawał ,bronił jej i wg niej żył. Sakrament bierzmowania pomnoży we mnie łaskę uświęcającą,wycisnię na duszy niezatarty znak Wyznawcy Chrystusa,da 7 darów Ducha Św. I da lake uczynkową.