Wymień strefowe formacje roślinne oraz scharakteryzuj dwie z nich;
-do 1000m npm.....
-od 1000m do 1200m n.p.m....
-od1200m do 1600m n.p.m....
-od 1600m do 1800m n.p.m ....
-od 1800m do 2200m n.p.m..
powyżej 2200m n.p.m to turnie
Proszę bardzo was o pomoc

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T23:16:04+01:00
-pola uprawne, pastwiska
-buczyny
-bory świerkowe
-kosodrzewiny
-hale (głównie murawy)

Piętro subalpejskie (piętro kosodrzewiny, piętro kosówki) – jedno z pięter roślinności w górach, znajdujące się ponad reglem górnym, a poniżej piętra hal. Jest to piętro zwartych zarośli kosodrzewiny. W Tatrach piętro kosówki występuje na wysokości około 1500-1800 m n.p.m.

Występowanie hal związane jest z piętrowym układem roślinności. W Tatrach hale występują w piętrze halnym, powyżej piętra kosówki (ok. 1800-2300 m n.p.m.). Ich roślinność stanowią charakterystyczne gatunki wysokogórskich traw, turzyc, roślin poduszkowych i rozetkowych, krzewinek (m.in. dębik ośmiopłatkowy, wierzba zielna), mchów i in. Na podłożu granitowym dominuje zespół situ skuciny i boimki dwurzędowej.
1 5 1