Narciarz o masie 40 kg zjeżdżał z trzech różnych stoków. Na każdym działająca na niego siła wypadkowa miała inną wartość:
Fw₁= 80N, Fw₂=160N, Fw₃=320N. Porównaj wartości tych sił. Oblicz wartość przyśpieszenia narciarza na każdym stoku. Porównaj wartości przyśpieszeń. Czy zależność przyśpieszenia od siły jest wprost, czy odwrotnie proporcjonalna?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-10T23:31:34+02:00
A) Można zauważyć, że każda siła jest 2 razy większa od poprzedniej w tym przypadku zwróćmy uwagę na siłę F₂=160N, która jest dwa razy większa od siły F₁=80N oraz siła F₃=320N, która jest również dwa razy większa od siły F₂=160N. Każdy kolejny stok jaką pokonał narciarz miał 2 razy większą siłe wypadkową.

b) wartość przyspieszenia narciarza na każdym stoku:

a=F/m

*stok pierwszy (F₁=80N ; m=40kg)

a=80N/40kg
a=2m/s²

*stok drugi (F₂=160N ; m=40kg)

a=160N/40kg
a=4m/s²

stok trzeci (F₃=320N ; m=40kg)

a=320N/40kg
a=8m/s²

Z tych obliczeń możemy wywnioskować, że zależność przyspieszenia od siły jest wprost proporcjonalna, gdyż przyspieszenie tak samo jak siła wypadkowa jest większe o 2 razy na każdym kolejnym stoku.
3 4 3