Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • kh24
  • Rozwiązujący
2009-10-10T21:14:06+02:00
REKTYFIKACJA - destylacja frakcyjna, destylacja frakcjonowana, destylacja frakcjonująca; metoda rozdzielaniamieszanin ciekłych na wiele frakcji różniących się składem, przez wielokrotne odparowywanie i skraplanie składników (czyli wielokrotną destylację), prowadzone w kolumnie rektyfikacyjnej.
Rektyfikacja polega na wzbogacaniu par w składniki bardziej lotne dzięki wymianie masy między unoszącą się ku górze parą i spływającą w dół cieczą. Rektyfikacja umożliwia rozdzielenie substancji o zbliżonej temperaturze wrzenia.

Więc REKTYFIKACJA TO INACZEJ DESTYLACJA.

REKTYFIKACJA (DESTLACJA) ROPY NAFTOWEJ.

To rozdzielenie ropy naftowej( metodą rurowo-wieżową) na grupy składników (czyli tak zwane frakcje) różniace się temperaturą wrzenia, nadające się do bezpośredniego zastosowania lub do dalszej przeróbki. Granice temperatur wrzenia poszczególnych frakcji mogą się nieco różnić, zależnie od gatunku ropy oraz warunków prowadzenia destylacji (dobieranych zależnie od potrzeb).

Instalacje do destylacji ropy naftowej składaja się z dwóch układów: pierwszy pracuje pod cisnieniem atmosferycznym, drugi - pod ciśnieniemzmniejszonym. Większość frakcji poddaje się dlaszej przeróbce (może to być na przykład: kraking, hydrokraking, reforming, rafinacja, koksowanie) w celu uzyskania użytecznych produktów, głównie paliw, olejów i substratów do syntezy chemicznej.

Jeżeli destylujemy ropę naftową pod CIŚNIENIEM ATMOSFERYCZNYM to możemy z niego otrzymać takie składniki jak:
- gazy rafirenyjne,
- benzyna - (40°C - 200°C),
- nafta (180°C - 280° C),
- olej napędowy (280°C - 350°C),
- mazut, KTÓRY JEST NASTĘPNIE DESTYLOWANY POD ZMNIEJSZONYM CIŚNIENIEM i z niego otrzymujemy dalsze produkty takie jak:
- oleje opałowe,
- oleje smarowe: lekki (220°C - 250°C), średni (250°C - 300°C), ciężki
(300°C - 380°C),
- gudron,
- asfalt.
3 5 3