Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T16:15:16+01:00
,,Drodzy rodacy''
Wiem jak ważnym darem jest życie tylko Bóg może je zabrać jak i dać. Ludzie powinni go szanować nad wszystko co posiadają bo to wyjątkowy dar. Bóg nie daj nam go bez przyczyny wiem że mamy w tym świecie wiele zrobić. Ale niestety istnieją ludzie którzy tego daru nie doceniają. Matki które usuwają ciąże popełniają największy błąd. Jeśli Bóg daje człowiekowi szansę a szczególnie małej bezbronnej istocie nikt nie powinie jej bezkarnie zabijać. Wcielmy się w tę sytuację gdybyśmy to my mieli policzony czas że za parę dni czy godzin nasza własna matka nas zabije. Pamiętajmy o tym że każdy człowiek ma prawo żyć i być kochanym.
2010-02-09T16:19:49+01:00
Aborcja to zjawisko jakże upowszechnione w dzisiejszych czasach. W wielu państwach Europy i świata toczy się wokół niego mnóstwo dyskusji. Ale czy na pewno jest nad czym dyskutować?. Czy jest w ogóle sens twierdzenia, że nie jest to niszczenie życia, że to prawo do wolności, które należy się każdej kobiecie? Moim zdaniem aborcja jest równoznaczna z zabiciem człowieka. Poniższym tekstem pragnę potwierdzić moja opinie na temat aborcji.

Problem przerywania ciąży jest związany z ludzkością od samego początku jej istnienia. Już pierwotne plemiona dopuszczały się tego czynu wierząc, że dziecko nie jest człowiekiem do momentu nadania mu imienia. Obowiązująca od V w.p.n.e przysięga Hipokratesa zobowiązuje lekarzy, aby nigdy nie byli sługami śmierci i aby szanowali życie ludzkie już od samych jego początków. Przysięga Hipokratesa zakazuje lekarzom dokonywania poronień, jednak niektórzy proceder ten uprawiali. Tak było w Grecji i w wielu starożytnych krajach.

Pójście z Ewangelią do Greków oraz do innych narodów w czasach apostolskich, bardzo szybko zmusiło Kościół do zajęcia wyraźnego stanowiska wobec procederu przerywania ciąży, zwykle w tamtych narodach potępianego, ale jednak znanego i praktykowanego. Dwa najwcześniejsze pisma starochrześcijańskie „Nauka Dwunastu” oraz „List Barnaby” wymieniają dzieciobójstwo jako znak kroczenia drogą śmierci. Odkąd więc tylko Kościół zetknął się praktycznie z problemem przerywania ciąży, nauczyciele wiary głosili jednoznacznie: wszelkie działanie przeciwko zaczynającemu się życiu ludzkiemu jest czynem niegodziwym. Takie stanowisko Kościoła przetrwało aż do naszych czasów.

W drugiej połowie XX wieku sprawa aborcji znowu została poruszona i to dość poważnie. Wówczas dla rozwiania wszelkich wątpliwości papież Paweł VI wydał encyklikę „Humanae Vitae”(o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego), która potwierdziła zdecydowany sprzeciw Kościoła wobec wszelkich sztucznych zabiegów nie dopuszczających do rozwoju życia. „Życie ludzkie winni wszyscy uważać za rzecz świętą, ponieważ od samego początku zakłada ono działanie Boga -Stwórcy”(HV)