Odpowiedzi

2010-02-09T16:20:34+01:00
Dane:
V₀ = 5 [m/s]
V = 15 [m/s]
a = 2 [m/s²]
Rozw.:
a = ΔV/t
ΔV = V - V₀
czyli
a = V - V₀ / t
t = V - V₀ /a = 15 [m/s] - 5 [m/s] / 2 [m/s²] = 5 s
S = V₀t + at²/2 = 5 [m/s] × 5 s + 2 [m/s²] × (5 s)² / 2 =
= 25 m + 25m = 50 m
2010-02-09T16:20:45+01:00
A=v/t
t=a/v
t=10m/s : 2m/s2
t=5s

S=at2/s
S=2m/s2 x 5s2 :2
S=2m/s2 x 25s2 :2
S=25m <------------ po skróceniu dwójek w ułamku


Pozdrawiam Artur:)