Dokończ zdania.
Atomy mają bardzo ............. rozmiary. ................ atomów wyrażone w gramach przyjmują wartości rzędu 10-23g. Masę atomową wyraża się w ............. . Masę cząsteczkową wyraża się w .................. .POMÓŻCIE!

1

Odpowiedzi

2010-02-09T16:08:50+01:00