Odpowiedzi

2010-02-09T16:20:16+01:00
1.
Zalety:
Tarcie statyczne kół samochodu o asfalt jest pożyteczne, ponieważ umożliwia to zachowanie przyczepności pojazdu do drogi i jego poruszanie się.
Również tarcie statyczne butów człowieka o chodnik jest pożyteczne, ponieważ umożliwia mu zachowanie prostej pozycji i poruszanie się.
W Hamulcach samochodu lub roweru tarcie kinetyczne wykorzystywane jest pożytecznie, ponieważ zatrzymuje koło w odpowiednim momencie. Siła tarcia wykonuje wtedy pracę równą energii kinetycznej koła.

Wady:
Niepożądanym zjawiskiem jest występowanie tarcia w maszynach i urządzeniach mechanicznych, ponieważ część energii jest zamieniana na ciepło i jest bezpowrotnie tracona.
Również w silnikach elektrycznych występuje niepożądane tarcie, które zmniejsza sprawność tego silnika, w rezultacie energia wytworzona przez silnik jest mniejsza od energii elektrycznej dostarczonej do silnika.

2.
Siłę tarcia można zwiększyć zwiększając nacisk ciała na powierzchnię, o którą ciało trze. Dzieje się tak, ponieważ siła tarcia jest wprost proporcjonalna do ciężaru ciała.
Siłę tarcia można również zwiększyć stosując materiały zarówno obiektu, na który działa siła tarcia, jak i podłoża, dla których współczynnik tarcia jest większy.
Analogicznie można zmniejszyć siłę tarcia wywierając mniejszy nacisk na powierzchnię lub stosując materiały o mniejszych współczynnikach tarcia.
7 3 7