Odpowiedzi

2010-02-09T16:12:23+01:00
Efekt Tyndalla - zjawisko fizyczne polegające na rozpraszaniu światła przez koloid z wytworzeniem charakterystycznego stożka świetlnego.

Jeżeli przez roztwór koloidalny przepuści się wiązkę światła, to wskutek uginania się promieni na cząstkach fazy rozproszonej, światło staje się widoczne w postaci tzw. stożka Tyndalla. Intensywność tego zjawiska jest tym większa, im większa jest różnica między współczynnikiem załamania fazy rozproszonej i ośrodka dyspersyjnego.
16 4 16
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T16:12:53+01:00
Jedną z najbardziej charakterystycznych cech układów koloidalnych jest efekt Tyndalla. Polega on na tym, że jeżeli przez roztwór koloidalny przepuszczamy wiązkę światła, to wskutek uginania się promieni na cząstkach fazy rozproszonej, mniejszych od długości fali, światło staje się widoczne w postaci smugi świetlnej. Intensywność tego efektu jest tym większa im większa jest różnica między współczynnikami załamania fazy rozproszonej i ośrodka dyspersyjnego. (W SKRÓCIE TO EFEKT POWSTAWANIA SMUGI ŚWIATŁA W ROZTWORACH KOLOIDALNYCH)
z zycia codziennego mgła ,dym.
10 4 10
  • Użytkownik Zadane
2010-02-09T16:13:58+01:00


Efekt Tyndalla, rozproszenie światła przez cząstki układu koloidalnego.

W przypadku wymiarów cząstek znacznie mniejszych od długości fali promieniowania rozpraszanego λ, natężenie światła rozproszonego IΘ pod kątem Θ do kierunku światła padającego I0, mierzone w odległości R od rozpraszającej objętości V, wyraża się wzorem:

IΘ = I0·(8π4NVα2/λ4R2)·(1+cos2Θ),

gdzie:

N – liczba cząsteczek rozpraszających w jednostce objętości,

α – polaryzowalność cząstek rozpraszających, zależna od współczynników załamania światła dla układu koloidalnego i czystego rozpuszczalnika.

Najsilniej ulega rozproszeniu światło o najkrótszej fali, co stanowi przyczynę błękitnej barwy nieba (rozproszenie światła na cząstkach atmosferycznych) oraz dymu papierosowego.
6 3 6