Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T18:36:22+01:00
*choroby przewlekłe naczyń obwodowych - nie dostateczne zaopatrywanie w ciepło tkanek najbardziej narażonych
*niskie ale nie koniecznie ujemne temperatury - prowadzi do wychłodzenia a później do odmrożenia
*nadużycie alkoholu, narkotyków - rozszerzenie naczyń sprzyja zwiększonym stratom ciepła i wychłodzeniu
*czas przebywania w niskiej temperaturze- im dłuższy, tym bardziej sprzyja odmrożeniu
*za ciasne obuwie - sprzyjające niedokrwieniu

Odmrożenia spowodowane są poprzez pozakomórkowe zamarzanie wody, co prowadzi do odwodnienia i rozpadu komórek.