Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T16:14:22+01:00
Każda wspólnota religijna - od plemiennej do ogólnoświatowej zawiera oprócz wyrazu naturalnej ludzkiej religijności pewne elementy objawienia Bożego. Te elementy są zazwyczaj strzeżone przez kapłanów, szamanów czy innych "wtajemniczonych". Chrześcijaństwo nie jest jednak wspólnotą, która do naturalnej religijności dodała jakieś elementy Objawienia Bożego. Chrześcijaństwo zostało założone przez samego Boga, który wcielił się w człowieka, w całości zbudowane jest na Objawieniu Bożym. Dlatego chrześcijańska wspólnota religijna nazywana jest "kościołem", to znaczy kahal (hebr) lub ecclesia (gr->łac), czyli społeczność "zwołana" lub "zebrana" z innych przez samego Boga. W Grecji "ekklesia" oznaczało zebranie ludzi wolnych, obywateli miasta-państwa powołanych czy też wezwanych do załatwiania spraw publicznych. Dla Żydów "kahal" był świętym zebraniem, wspólnotą zebraną przez Boga.
2 5 2