Odpowiedzi

2010-02-09T16:36:32+01:00
Promien okregu opisanego na wielokacie(czworokacie) :
a√3
R=−−−−−
3

wpisanego w wielokat(czworokat)
a√3
r=−−−−
6


Trapezem nazywamy czworokąt, który ma co najmniej jedną parę boków równoległych; boki te nazywamy podstawami trapezu, a dwa pozostałe boki - ramionami trapezu.

Wysokością trapezu nazywamy najkrótszy odcinek łączący podstawy trapezu.

Odcinek m łączący środki ramion trapezu jest równoległy do podstaw tego trapezu i jest równy połowie sumy długości obu podstaw.

Wśród trapezów możemy wyróżnić:

1) trapez równoramienny - którego ramiona są tej samej długości

W trapezie równoramiennym przekątne są równe.

2) trapez prostokątny - który ma co najmniej dwa kąty proste

Prostopadłe ramię takiego trapezu jest również jego wysokością.

Wzory:

obw a+b+c+d
p=1/2(a+b)h


może podasz jakieś dane?