Odpowiedzi

2010-02-10T12:54:24+01:00
Zad 1
v=s/t - wzór na prędkość
s=v*t - przekształcony wzór na prędkość s- droga
s=60km/h*50min
s=(60*1000m/3600s)* (50*60s)
s=16,666666667*3000
s=50000m
s=50km
zużycie 6,5l/100km
przy przejechaniu przez kanał samochód zużył 3.25l benzyny

zad2
a)50km/h
b)120s
c)50s
d)jednostajny prostoliniowy

zad 3
m= 1000kg
h= 100m
t= 50s
g= 10N/kg =10m/s²
P=?


P=W/t wzór na moc W-praca t-czas
W=Ep w tym wypadku W- praca = Ep - energia potencjalna
Ep=m*g*h

P=mgh/t
P=(1000*10*100)/50
P=20000W=20kW
moc windy to 20kW
2010-02-10T14:28:12+01:00
Witam!

Zad 1.
Paweł poruszał się ruchem jednostajnym, czyli drogę można obliczyć mnożąc prędkość razy czas.

s=vt=60km/h * 5/6 h=50km

Skoro auto zużywa 6,5l na 100km to na 50km zużyje 2 razy miej, czyli 3,25l.

Zad 2.
a) 50 km/h
b) 2 minuty
c) Podczas 50 sekundy ruchu
d) Prędkość wtedy się nie zmienia, czyli jest to ruch jednostajny

Zad 3.
Moc to iloraz pracy i czasu w którym została wykonana. Praca to zmiana energii mechanicznej, w tym wypadku wyłącznie potencjalnej (spowodowanej zmianie wysokości)

W=Ep=mgh
p=W/t=mgh/t

Podstawiając dane otrzymujemy:

p=1000 kg * 10 m/s^2 * 100 m / 50 s=1000000/50=20000W=20kW.

Pozdrawiam!