Zad.1.Wykonaj redukcję wyrazów podobnych i oblicz wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych:
a)3x-4x+2x-5x+7
dla x = -1
dla x = 0
dla x =2,5
b)-3m-4n+3n+5m
dla m =1 i n=-2
dla m=-0,5 i n=0,1
c)-13x+y+23x-23x-20y+6
dla x =0,02 i y=-₁₉³
dla x=0 i y=1

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T16:28:25+01:00
A) 3x-4x+2x-5x+7 = -4x +7
x = -1
-4 × -1 + 7 = 4 +7 = 11
x = 0
-4 × 0 + 7 = 7
x =2,5
-4 × 2,5 + 7 = - 10 +7 = -3

B) -3m-4n+3n+5m = -2m - n
m =1 i n=-2
- 2 - 2 = -4
m=-0,5 i n=0,1
-2 × (-0,5) - 0,1 = 1 - 0,1 = 0,9

C) -13x+y+23x-23x-20y+6 = -13x - 19y + 62010-02-09T18:17:38+01:00
A)-4x+7-rezultat
-4∧(-1)+7=4+7=11dla -1
-4∧0+7=0+7=7
-4∧2,5+7=-3
b)2m+n-rezultat
2+1+2=5
2+0,5+0,1=2,6
c)-13x-19y+6-rezultat
-13∧0,02-19∧(-₁₉³)+6=-0,26-130321+6=-130314,74
-13∧0-19∧1+6=0-19+6=-13


Ale nie jestem pewna czy te zadania są dobrze.