Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T22:15:32+01:00
W demokracjach współczesnych które mają charakter demokracji pośredniej( tak zwana przedstawicielska to rodzaj demokracji gdzie decyzje podejmują przedstawiciele społeczeństwa wybrani w demokratycznych wyborach).Model ten ma szerokie zastosowanie w większości państw demokratycznych do których zaliczymy oczywiście Polskę. W demokracjach współczesnych które mają charakter demokracji pośredniej funkcjonuje zasada suwerenności narodu czyli ludu a więc ogółu obywateli. Oznacza ona że to obywatele rządzą w państwie powierzając funkcje organizacyjne swoim urzędnikom jakimi są prezydent czy posłowie. W demokracji pośredniej prawo jest uchwalane przez przedstawicieli społeczeństwa w Polsce nazywanych posłami.We współczesnych państwach demokratycznych np: Polska obowiązuje zasada trójpodziału władzy państwowej na: ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą.Nie zmienia to ogólnego założenia że najwyższą władzą w państwie demokratycznym jest lud. Władza ustawodawcza w demokracji pośredniej organ ustawodawczy np: sejm(w Polsce). Władza wykonawcza która wykonuje prawo uchwalane przez organ ustawodawczy to prezydent i rząd z premierem na czele.Władza sądownicza na szczeblu centralnym to wszelkiego rodzaju sądy i trybunały. Współcześnie przyjmuje się zasadę równowagi władz państwowych które mają się wzajemnie ograniczać. W demokracjach współczesnych głosi się zasadę pluralizmu czyli wielości dopuszczalnych poglądów i stanowisk wobec spraw publicznych. Demokracje współczesne takie jak np: w Polsce swój porządek wewnętrzny opierają na ustawie zasadniczej(czyli konstytucji) z którą muszą być zgodne wszystkie prawa niższego rzędu. Obowiązuje też zasada praworządności to znaczy funkcjonowanie państwa według prawa publicznego.
5 3 5