Zad1.

Spośród liczb naturalnych od 1 do 100 wypisz wszystkie liczby pierwsze a następnie oblicz albo podaj:

a)średnią arytmetyczną
b)rozstęp
c)medianę
tych liczb.

2.7

W drużynie siatkarek pewnego gimnazjum wzrost poszczególnych zawodniczek był równy:

172cm 175cm 178cm 173cm 179cm 180cm 175cm 181cm 177cm 175cm

Oblicz:

a)średni wzrost
b)modę wzrostu
c)medianę wzrostu
tej drużyny

FAST bo na dziś!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T16:38:20+01:00
172cm 175cm 178cm 173cm 179cm 180cm 175cm 181cm 177cm 175cm
a)172+175+178+173+179+180+175+181+177+175=1765
1765:10=176,5
176,5-średnia wzrostu
b)172,173,175,175,175,177,178,179,180,181
moda wynosi 175 powtarza się 3 razy
c)175+177=352
352:2=176
mediana wynosi176Spośród liczb naturalnych od 1 do 100 wypisz wszystkie liczby pierwsze a następnie oblicz albo podaj:

a)średnią arytmetyczną =40,5
b)rozstęp=95
c)medianę=42
tych liczb.


2,3,5,7,11,13,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97- liczby pierwsze
a) 2+3+5+7+11+13+19+23+29+31+37+41+43+47+53+59+61+67+71+73+79+83+89+97=972
972:24=40,5
b)97-2=95
c)41+43=84
84:2=42