Dam naj ! Matematyka - Wyrażenia algebraiczne - test

1.Pary jednomianów podobnych to:

A. 3a² i 7a²
B. 2x i 3xy
C. b i bc
D. x i 2x²

2.Obwód prostokąta o podanych bokach wynosi:

a - b
a + b

A. 4a + 4b
B. 4a
C. 2a + 2b
D.4a - 2b

3.Suma potrojonej liczby x i połowy liczby y to:

A. 3x + y/ 2
B. x³ + 0,5y
C. 3x - ½ y
D. 3x + 0,5 y

4.Ola obliczyła wartość wyrażenia x² + dla x = -3, a następnie dla x = -4. Wartość wyrażenia wzrosła o:

A. 50 %
B. 40 %
C. 25 %
D. 20 %

5.Odejmując od sumy liczb 4x i 5, różnicę liczb 7 i 6x otrzymamy:

A. 4x - 5
B. -2x - 2
C. 10x - 2
D. 2x - 2

6.W autobusie jechało a osób.Na przystanku wysiadło b i wsiadło c pasażerów.Ile pojechało dalej ?

A. a - b - c
B. a + b + c
C. a - b + c
D. a + b - c

7.Wartość liczbowa wyrażenia x² - x + 1 dla x = -3 wynosi:

A. - 11
B. 7
C. 13
D. - 5

8.Które z wyrażeń jest wykonane niepoprawnie ?

A. 4(x - 2) = 4x - 8
B. 2 x - 4 = 2(x - 2)
C. -5 - 5 = -5(x - 1)
D. - 6 + 9 = 3( - 2 + 3)

9.Pole narysowanego trapezu wyraża si wzorem:

A. 3x² + 4x
B. 7x²
C.14x²
D.9x²

wzór od góry:

x
h = 2x
2x + 4

10.Rowerzysta przejechał pewien odcinek drogi ze stałą prędkością.Jeżeli jadąc z powrotem zwiększy prędkość trzykrotnie, to czas jazdy:

A.zmniejszy się 3 razy
B.zwiększy się 3 razy
C.bedzie taki sam
D. zwiekszy sie 2 razy

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T16:40:01+01:00
1.A
2.B
3.B
4. nie wiem
5. C
6.C
7.B
8.C
9.A
10. A
4 2 4