Na życie na lądzie wpłwa wiele czynników. Spośród podanych wybierz dwa główne , które decydują o występowaniu orgaizmów w środowisku lądowym.


dostępność pokarmu, temperatura, światło , wiatr, zawartość soli mineralnych, ilość i dostępność wody, zawartość dwutlenku węgla, podłoze , zawartość tlenu.

1

Odpowiedzi

2010-02-09T17:09:16+01:00
Sądze ze podloże i zawartosc soli mineralnych.