Odpowiedzi

2010-02-09T16:48:27+01:00
A)1/2x⁴ + 7/2x² + 6 = 0
0,0625x + 12,25 + 6 = 0
18,25 = -0,0625x
292 = x

b) 2x⁴ -6x² + 10 = 0
32x - 36x + 10 = 0
10 = 36x - 32x
10 = 4x
2,5 = x

c) 4x⁴ - 20x² + 25 = 0
256x - 400x + 25 = 0
25 = 400x - 256x
25 = 144x
5,76 = x

d) 8x² - 2x - 3 = 0
64x - 2x - 3 = 0
-3 = -64x + 2x
-3 = -62x
20,7 = x Nie jestem pewien co do wyniku.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T17:17:10+01:00
A)1/2x⁴ + 7/2x² + 6 = 0| *2
2*1/2x⁴ +6 7/2x² + 6*6 =6* 0
x⁴+ 7x²+12=0
x⁴ + 7x² = -12
7x⁶=-12|:7
x⁶=-12|:6
x=-2
b) + 10 = 0
2x⁴ -6x²=-10
-4x²=-10|:(-4)
x²=2,5|:2
x=1,25
c) 4x⁴ - 20x² + 25 = 0
4x⁴ - 20x² = -25
-16x²=-25|:(-16)
x²=1,5625|:2
x=0,63125
d) 8x² - 2x - 3 = 0
8x² - 2x=3
-16x³=3|(-16)
x³=-0,1875|:3
x=0,0625