Bardzo proszę o pomoc ;( z matematyką u mnie na bakier ;(

Wykonaj redukcję wyrazów podobnych i oblicz wartości liczbowe wyrażeń:

a) dla x= -3,5 i y= 5/6
2[4x-(4y+3x)]-2[3x-(2x+3y)]=

b) dla a= 4/5 i b= 1/4
a-2(b-1)+2[-5(a+1)-0,5a]+2b=

c) dla x= -1/3 i y= -4
3x-2(-5+y)-5[-3x+2(y-1)]-10(5y-4)=

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T18:01:25+01:00
A) dla x= -3,5 i y= 5/6
2[4x-(4y+3x)]-2[3x-(2x+3y)]=
2(4x-4y-3x)-2(3x-2x-3y)=
8x-8y-6x-6x+4x+6y=-2y
-2y=-2*5/6=-10/6
b) dla a= 4/5 i b= 1/4
a-2(b-1)+2[-5(a+1)-0,5a]+2b=
a-2b+2+2(-5a-5-0,5a)+2b=a-2b+2-10a-10-1a+2b=8a-8
8a-8=8*4/5-8=32/5-8=6,4-8=-1,6
c) dla x= -1/3 i y= -4
3x-2(-5+y)-5[-3x+2(y-1)]-10(5y-4)=