Odpowiedzi

2010-02-09T16:42:06+01:00
Łównym bohaterem noweli H. Sienkiewicza pt. "Latarnik" jest pan Skawiński. Był on Polakiem, który wyemigrował z kraju. Uczestniczył w powstaniu listopadowym, w wojnie w Hiszpanii, w Stanach Zjednoczonych, w Algerii i w powstaniu na Węgrzech. Tułał się po świecie i próbował swych umiejętności w różnych zawodach. W wieku 70 lat postanowił osiąść na stałe i zatrudnić się jako latarnik.

Skawiński był średniej budowy mężczyzną, o mlecznych włosach i niebieskich oczach. Mimo wieku miał wyprostowaną postawę żołnierza.

Bohater odznaczał się dobrocią, łagodnością, wrażliwością na losy innych, czego przykładem może być fakt, że oddał swoją dawkę chininy potrzebującym. Był pracowity o czym świadczy ilość zawodów, które wykonywał. Skawiński dzięki swojej odwadze, waleczności i wytrwałości przeżył wiele bitew i został za nie uhonorowany. Jako latarnik był sumienny, cierpliwy, obowiązkowy i odpowiedzialny.
Moim zdaniem główną cechą tego bohatera jest patriotyzm, gdyż przez całą swoją tułaczkę tęsknił za krajem, interesował się nim i to dla niego walczył, gdyż przysiągł w swoim kraju, że będzie walczył wszędzie tam gdzie będą walczyć o wolność.

Według mnie Skawiński jest postacią pozytywną, która miała pokazać losy i uczucia Polaków przebywających na emigracji.
6 4 6