1)wyznacz współrzędne środka odcinka
A(-2,-1) B=(6,3) obl
2)Sprawdz czy trójkąt ABC jeste prostokątny
A=(3,0 ) B =( -6,8) C=(-2 -2)
Oblicz obwód tego tójkąta
3)Dany jest punk A=5,8
wyznacz wspolrzedne punktu b jeseli srodkiem odcinka AB jest punkt S=(-1-3)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-10T22:09:17+02:00
1) śrAB= ((-2+6):2,(-1+3):2)=(2,1)
2) A=(3,0 ) B =( -6,8) C=(-2 -2)
c=AB=wszystko to co napisze pod pierw (-6-3)²+(8-0)²=√(81+64)=√145
a=AC=wszystko to co napisze pod pierw(-2-3)²+(-2-0)²=√(25+4)=√29
b=BC=wszystko to co napisze pod pierw(-2+6)²+(-2-8)²=√(16+100)=√116
c²=a²+b²
145=116+29 jest prostokatnty

Dany jest punk A=5,8
wyznacz wspolrzedne punktu b jeseli srodkiem odcinka AB jest punkt S=(-1-3)

(-1,-3)=((xb+5):2,(yb+8):2)
(xb+5):2=-1
xb+5=-2
xb=-7

(yb+8):2=-3
yb+8=-6
yb=-14
B(-7,-14)
2009-10-10T22:16:20+02:00
1) Współrzędne środka odcinka (3,1)

2) Trójkąt ABC jest prostokątny.

3)