1.Wykonaj działania: a) (5i 4/15-3i 7/27):0,8
b)3i 1/4*(-0,4)+3i 1/4*(-15,6)
c)1do potęgi-2+2 do potęgi -2 przez (2/3)-2Znów potegi+(-4)-1*5+2-2do potegi
2.Zapisz za pomoca potegi o podstawie 2
4 do potęgi3*32*80do potęgi-5
3.Przekształć wyrazenie, korzystajac ze wzorów skróconego mnożenia:
a)(5x-7y) do 2
b)(3a+5b)do 2
c) (a-3/4)(a+3/4)

2

Odpowiedzi

2009-10-10T22:40:45+02:00
A) (5i 4/15-3i 7/27):0,8=(5i 36/135-3i35/135):0,8=2i 1/135:0,8=
=2i 1/2
b)3i 1/4*(-0,4)+3i 1/4*(-15,6)=-1,3-50,7=-52
c)1do potęgi-2+2 do potęgi -2 przez (2/3)-2Znów potegi+(-4)-1*5+2-2do potegi -2 przez (2/3)-2Znów potegi+(-4)-1*5+2-2do potegi
=1+1/4*3/2-1/4-4-5+2-1/4=1+3/8-7i 2/4=-6i 1/8
2.
4 do potęgi3*32*80do potęgi-5 =6,25* 10 do -7
3.
a)(5x-7y) do 2 =25xdo2-49ydo2
b)(3a+5b)do 2 =9a do 2+25b do 2
c) (a-3/4)(a+3/4) =a do 2+3/4a-3/4a-9/16=a do2-9/16
1 2 1
2009-10-10T23:15:35+02:00
1.Wykonaj działania: a) (5i 4/15-3i 7/27):0,8 = (79/15-88/27):0,8 = (2133/405-1320/405):0,8 = (813/405)*10/8 = 8130/3240 ≈ 2,51

b)3i 1/4*(-0,4)+3i 1/4*(-15,6) = 3,25*(-0,4)+3,25*(-15,6) = -1,3-50,7 = -52

c)1⁻²+2⁻² / (2/3)⁻²+(-4)⁻¹*5+2⁻² = 3⁻²/(9/4-¼*5+¼) = 1/9:(5/4) = 1/9*4/5 = 4/45


2.Zapisz za pomoca potegi o podstawie 2
4 do potęgi3*32*80do potęgi-5 =( 2²)³*2⁵*80⁻⁵ = 2⁶*2⁵*80⁻⁵ = 2¹¹*80⁻⁵ = 2¹¹*(2³*10)⁻⁵=2¹¹*2⁻¹⁵*10⁻⁵=2⁻⁴*10⁻⁵


3.Przekształć wyrazenie, korzystajac ze wzorów skróconego mnożenia:
a)(5x-7y) ²=25x²-70xy+49y²
b)(3a+5b)²=9a²+30ab+25b²
c) (a-3/4)(a+3/4)=a²-9/16
1 5 1