1. Wiedząc, że siarczki metali ciężkich są trudno rozpuszczalne w wodzie, zapisz w postaci cząsteczkowej i jonowej równania reakcji zachodzących z udziałem:
a) Na2S i Cu(NO3)2; b)Na2S i FeCl3; c)Na2S i (CH3COO)2 Pb
2. Zmieszano roztwory następujących substancji:
a) CuSO4 i KOH; b) NaNO3 i HCl; c)Pb(NO3)2 i KI

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T13:33:20+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
a) Na2S + Cu(NO3)2---->2NaNO3 + CuS(osad)
2Na(+) + S(2-) + Cu(2+) + 2NO3(-)---->2Na(+) + 2NO3(-) + CuS(osad)
Cu(2+) + S(2-)---->CuS(osad)

b)3Na2S + 2FeCl3---->6NaCl + Fe2S3(osad)
6Na(+) + 3S(2-) + 2Fe(3+) + 6Cl(-)--->6Na(+) + 6Cl(-)+ Fe2S3(osad)
2Fe(3+) + 3S(2-)--->Fe2S3(osad)

c)Na2S + (CH3COO)2Pb--->2CH3COONa + PbS(osad)
2Na(+) + S(2-) + 2CH3COO(-) + Pb(2+)--->2CH3COO(-) + 2Na(+) + PbS(osad)
Pb(2+) +S(2-)--->PbS(osad)

2. Zmieszano roztwory następujących substancji:
a) CuSO4 + 2KOH------->Cu(OH)2(osad) + K2SO4
Cu(2+) + SO4(2-) + 2K(+) + 2OH(-)------->Cu(OH)2(osad) + 2K(+) + SO4(2-)
Cu(2+) + 2OH(-)------->Cu(OH)2(osad)

b) NaNO3 + HCl----->wg mnie reakcja ta nie zajdzie, chyba że należy sie tutaj sugerować lotnością kwasów

c)Pb(NO3)2 + 2KJ----->PbJ2(osad) + 2KNO3
Pb(2+) + 2NO3(-) + 2K(+) + 2J(-)----->PbJ2(osad) + 2K(+) + 2NO3(-)
Pb(2+) + 2J(-)----->PbJ2(osad)
3 4 3