Do podanych opisów osobowości dobierz przymiotniki z ramki nazywające cechy charakteru .


apodyktyczny, cyniczny . elokwentny , fanatyczny , egzaltowany , ekscentryczny , charyzmatyczny

1. ........ - Silnie oddziałujący na innych ludzi, o nie zwykłej sile wewnętrznej
2........... - Umiejący pięknie, płynnie i logicznie mówić
3...........-ślepo w coś wierzący
4..............- dziwaczny, postępujący niezgodnie z przyjętymi zwyczajami, przesadnie oryginalny
5................- w przesadny sposób wyrażający swoje emocje, łatwo się podniecający
6......................- odrzucający zasady moralne, wykorzystujący wiarę w dobro
7........................ - nieznoszący sprzeciwu, narzucający innym swoje zdanie

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-10T22:16:51+02:00
1)charyzmatyczny
2)elokwenty
3)fanatyczny
4)cyniczny
5)egzaltowany
6)ekscentryczny
7)apodektyczny

Chyba dobrze : ) Pozdro, jak zrobiłem dobrze to zaznacz jako najlepsza :)
22 4 22
2009-10-10T22:17:26+02:00
1, charyzamtyczny
2, elokwentny
3, fanatyczny
4, ekscentryczny
5, egzaltowany
6, cyniczny
7.apodyktyczny
16 4 16