Uzupełnij tekst :
W wyniku podziału Imperium Rzymskiego powstało cesarstwo wschodniorzymskie, nazywane też ............... Jego stolicą był .................., położony na pograniczu Europy i Azji. Państwo to uniknęło najazdów barbarzyńców i za panowania ............... zaczęło odzyskiwać dawną potęgę. Ponownie opanowano ............, część ........... oraz Italię. Cesarz kazał również zebrać i uporządkować przepisy prawa rzymskiego - w ten sposób powstał .................. ................... Najważniejszym dostojnikiem kościelnym w cesarstwie bizantyjskim był biskup ........................ Nosił on tytuł ................. i nie uznawał zwierzchnictwa .................. W VII w. większość posiadłości cesarstwa w Azji zajęli ............. Bizantyjczykom udało się bronić stolicę, wykorzystując w tym celu silną flotę i tajemniczą broń - ..................


Półwysep Arabski zamieszkiwali ............... Jednym z najważniejszych miast na półwyspie była ..........., w której znajdowała się świątynie Kaaba. W VII w. w tym mieście zaczął nauczać .............. Ogłosił się on .................. i upowszechniał zasady nowej wiary. Jej wyznawców nazwano ..........., a religię - islamem. Przepisy obowiązujące wszystkich wiernych zostały zapisane w świętej księdze, czyli w ............... Każdy musiał przestrzegać prawa muzułmańskiego - .................. Jednym z nakazów nowej religii było prowadzenie świętej wojny w celu obrony wiary i nawracania .................. Początkowo nie zaliczano do nich Żydów i ................ Po śmierci proroka, jego następcy - .................... - rozpoczęli podboje na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Na zajętych terenach nie niszczyli jednak lokalnej ............... oraz tradycji.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T17:44:32+01:00
W wyniku podziału Imperium Rzymskiego powstało cesarstwo wschodniorzymskie, nazywane też BIZANTYJSKIM. Jego stolicą był KONSTANTYNOPOL, położony na pograniczu Europy i Azji. Państwo to uniknęło najazdów barbarzyńców i za panowania JUSTYNIANA WIELKIEGO zaczęło odzyskiwać dawną potęgę. Ponownie opanowano SYCYLIĘ, część HISZPANII oraz Italię. Cesarz kazał również zebrać i uporządkować przepisy prawa rzymskiego - w ten sposób powstał KODEKS JUSTYNIANA. Najważniejszym dostojnikiem kościelnym w cesarstwie bizantyjskim był biskup BIZANCJUM. Nosił on tytuł PATRIARCHY KONSTANTYNOPOLA i nie uznawał zwierzchnictwa PAPIEŻA. W VII w. większość posiadłości cesarstwa w Azji zajęli ARABOWIE. Bizantyjczykom udało się bronić stolicę, wykorzystując w tym celu silną flotę i tajemniczą broń - OGIEŃ GRECKI.


Półwysep Arabski zamieszkiwali ARABOWIE. Jednym z najważniejszych miast na półwyspie była MEKKA, w której znajdowała się świątynie Kaaba. W VII w. w tym mieście zaczął nauczać MAHOMET. Ogłosił się on WIARĘ w BOGA ALLAHA i upowszechniał zasady nowej wiary. Jej wyznawców nazwano MUZUŁMANAMI a religię - islamem. Przepisy obowiązujące wszystkich wiernych zostały zapisane w świętej księdze, czyli w KORAN. Każdy musiał przestrzegać prawa muzułmańskiego - .................. Jednym z nakazów nowej religii było prowadzenie świętej wojny w celu obrony wiary i nawracania Początkowo nie zaliczano do nich Żydów i CHRZEŚCIJAN. Po śmierci proroka, jego następcy - KALIFOWIE- rozpoczęli podboje na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Na zajętych terenach nie niszczyli jednak lokalnej KULTURY oraz tradycji.

124 4 124