Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T16:41:19+01:00
Deltoid ("latawiec") to czworokąt, który ma oś symetrii przechodzącą przez dwa jego wierzchołki. Równoważnym warunkiem jest istnienie dwóch par przylegających boków o równych długościach.
Przekątne deltoidu są wzajemnie prostopadłe – szczególnymi przypadkami deltoidu są romb oraz kwadrat.
Pole powierzchni deltoidu jest połową iloczynu długości jego przekątnych:
S={{|AC| |BD|} over 2}
Deltoid ma parę przeciwległych kątów równych.

Kilka dalszych własności deltoidu:

* kąty ABC i ADC są równe;
* |BC|=|DC| oraz |AB|=|AD|;
* jeżeli |AB|=|BC|=|CD|=|DA|, to deltoid jest rombem;
* jeżeli wszystkie kąty deltoidu są równe, to jest on kwadrat.

22 4 22
2010-02-09T16:42:32+01:00
Deltoid to czworokąt, który ma dwie pary sąsiednich boków równej długości
19 2 19
2010-02-09T16:43:10+01:00
2 pary boków równoległych ,2 pary boków równejj długości,1 oś symetrii,przekątne przecinają sie pod kątem prostym,suma kątów wynosi 360 stopni
30 3 30