TRESC ZADANIA: Zad .1.Dlaczego , wietrzac pomieszczenie , powinnismy otworzyc gorna czesc okna?Wyjasnij przebieg zjawiska jakie tu wystapi.

Zad.2.Podaj przyczyny , zagrozenia oraz korzysci wynikajace z wystepowania trzesien ziemi i wybuchow wulkanow.

Bardzo prosze o pomoc .Daje najlepsza!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T18:29:32+01:00
Zad 2. przyczyny trzęsień ziemi
Podział trzęsień ziemi:
• ze względu na przyczynę:
o tektoniczne – najczęstsze (90%) i najgroźniejsze. Ich przyczyna to gwałtowne rozładowanie energii nagromadzonej w skorupie ziemskiej lub górnym płaszczu. Energia w ośrodkach skalnych kumuluje się, a gdy przekroczy krytyczną wartość, ośrodek pęka powodując wstrząs. Większość trzęsień tego typu powstaje w strefach granicznych płyt litosfery. Trzęsienia tektoniczne występują także w młodych pasmach fałdowych - w strefach, gdzie subdukcja już wygasła. Trzęsienia tektoniczne są związane z przemieszczaniem się mas skalnych w istniejących uskokach lub z powstawaniem nowych, młodych uskoków. Różnią się od trzęsień wulkanicznych tym, że od razu następuje najsilniejszy wstrząs, podczas gdy w trzęsieniach wulkanicznych siła wstrząsów narasta stopniowo.
o wulkaniczne – stanowią ok. 7% trzęsień. Ich geneza związana jest z gwałtownymi erupcjami wulkanów lub zapadaniem się stropów opróżnianych komór magmowych.
o zapadowe – związane z obszarami krasowymi, na których dochodzi do zawalania się stropów nad jaskiniami lub innymi próżniami w podłożu. Stanowią ok. 2% ogółu trzęsień, ich skutki są słabo odczuwalne.
o antropogeniczne – wstrząsy spowodowane tąpnięciami. Do ich powstania może przyczynić się także naruszenie równowagi naprężeń w górotworze bądź też napełnienie zbiornika zaporowego. Na obszarach gęsto zabudowanych mogą spowodować znaczące szkody materialne. Występują na przykład na Górnym Śląsku, w okolicach Bełchatowa, na Dolnym Śląsku i w Pieninach.
• ze względu na głębokość ogniska:
o płytkie (85%) – do 70 km,
o średnie (12%) – 70-350 km,
o głębokie (3%) – głębiej niż 350 km.
• ze względu na powiązanie ze wstrząsem zasadniczym:
o wstępne – o słabej magnitudzie,
o zasadnicze – o największej magnitudzie,
o następcze – po wstrząsie zasadniczym, o zmniejszającej się magnitudzie.
Wybuchy wulkanów powodują :

- olbrzymie zniszczenia, m.in. podczas wybuchu Wezuwiusza w 79 r. n.e. ogromna ilość wyrzuconego popiołu zmieszanego z deszczem spowodowała zasypanie miast Herkulanum, Pompeje i Stabie;

- powstawanie gorących chmur

- lawiny i spływy błotne

- powstawanie kaldery - ogromnych kotłów, które powstają wskutek rozerwania starego stożka lub jego zapadnięcia się po opróżnieniu zbiornika magmy

- pojawienie się lub zniknięcie wysp wulkanicznych, a także towarzyszące trzęsieniom ziemi tsunami ( długie fale na oceanach i morzach powstałe w wyniku wybuchu podwodnego wulkanu, podwodnego trzęsienia ziemi, osuwiska lub oberwania się wielkich mas lodu od lodowców schodzących do morza )

- topnienie śniegów pokrywających szczyty i zbocza ich stożków.