1) SUMA CYFR LICZBY DWUCYFROWEJ RÓWNA JEST 12. Jeśli do tej liczby dodamy 54 , to otrzymamy szukaną liczbę z przestawionymi cyframi . Znajdź tę liczbę !

2) W trzech drużynach było razem 227 harcerzy. W pierwszej i drugiej drużynie było razem 151 harcerzy , a w pierwszej i trzeciej - 139 harcerzy . Ilu harcerzy było w każdej drużynie .

PROSZĘ O DOKŁADNE ROZWIĄZANIE ZADANIA ZA POMOCĄ RÓWNAŃ :)

1

Odpowiedzi

2010-02-09T17:11:18+01:00
Liczba dwucyfrowa= 10x+y
x-liczba dziesiatek
y-liczba jedności

x+y=12
10x+y+54=10y+x

x=12-y
10x-x+y-10y=-54
9x-9y=-54 obie str. dzielimy przez 9
x-y=-6
i do powyższego równania podstawiamy za x =12-y
12-y-y=-6
-2y=-18
y=9
x=12-9=3

Szukana cyfra to 39

spr. 39+54=93-czyli liczba odwrotna

Odp: Jest to liczba 39

Zad.2

Pierwsza drużyna x
Druga drużyna y
Trzecia drużyna z

x+y+z=227
x+y=151 z tego y=151-x
x+z=139 z tego z=139-x
i podstawiamy do pierwszego równania
x+151-x+139-x=227
-x=227-151-139
-x=-63 *(-1)
x=63

Pierwsza drużyna x=63
Druga drużyna y=151-x=151-63=88
Trzecia drużyna z=139-x=139-63=76
spr.
x+y+z=63+88+76=227
pozdrawiam:)


4 3 4