Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-10T22:47:58+02:00
1. utwory epickie charakteryzują sie narracją, a świat przedstawiony ma charakter fabularny.

2. utwory literackie podzielone są ze względu na ich budowę. można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje literackie: epika, liryka i dramat.

3. pielgrzym - pątnik, wędrowiec
2009-10-11T00:10:14+02:00
Epika to jeden z trzech rodzajów literackich obejmuje utwory, w których:podmiot literacki jest w zasadzie usytuowany na zewnątrz świata przedstawionego (narrator),
podstawową formę wypowiedzi stanowi narracja,
świat przedstawiony ma charakter fabularny(fabuła).
Narrator to skonstruowana przez autora fikcyjna osoba opowiadająca w dziele epickim.
Istnieją następujące formy narracji związane ze sposobem językowego przejawiania się narratora:
-narracja autorska(trzecioosobowa), w której opowiadacz umieszczony jest na zewnątrz świata przedstawionego,
-narracja pamiętnikarska(pierwszoosobowa),kiedy narrator uzewnętrznia się tu jako"ja", opowiadając o zdarzeniach, których był świadkiem lub w których sam uczestniczył(występuje więc równocześnie jako bohater utworu).
charakteryzując należy uwzględnić dwa zasadnicze elementy:
*pozycję,którą zajmuje wobec świata wyłaniającego się z opowieści, tzn.
-przyjęty w narracji punkt widzenia,
-dystans wobec opowiadanych zdarzeń,
-perspektywę epistemologiczną,
-zasady wartościowania,
-zakres wiedzy o świecie przedstawionym,
-zasady ograniczania i motywacji tej wiedzy,
metodę posługiwania się środkami narracyjnymi,
*stopień jego widoczności w strukturze dzieła;
-gramatyczną jawność"ja" opowiadającego,
-pojawienie się w narracji powiadomień o okolicznościach towarzyszących faktowi opowiadania,
-obecności bezpośrednich zwrotów do czytelnika,
-występowanie wypowiedzi o charakterze metajęzykowym, dotyczących zasad budowania przekazu narracyjnego,
formułowanie przez narratora ocen i komentarzy,odnoszących się do świata postaci lub skierowanych poza rzeczywistość literacką.