Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T17:01:39+01:00
1. Monarchia konstytucyjna:
* władzę sprawuje monarcha jak i organy przedstawicielskie ludności
*Władca pełni tu zazwyczaj funkcję reprezentacyjną, niż faktycznie sprawuje rządy

2. Monarchia parlamentarna:
*głową państwa jest monarcha, który współdzieli władzę z parlamentem.
*We współczesnych europejskich monarchiach parlamentarnych kompetencje króla są jednak ograniczone do funkcji reprezentacyjnych, a realną władzę sprawuje demokratycznie wyłaniany parlament i rząd, na którego czele stoi premier


3. Monarchia absolutna:
* monarcha skupia w swoim ręku władzę sądowniczą, ustawodawczą i wykonawczą
*Współczesną monarchią absolutną jest Watykan


Liczę na naj :)
9 3 9