Odpowiedzi

2010-02-09T16:56:51+01:00
Nie wiem dokładnie do jakiej szkoły chcesz iśc ale ja wybrałam tą:

Początek łaskiego liceum to rok 1916. W latach okupacji zamknięte przez hitlerowców- funkcjonowało w podziemiu, prowadząc tajne nauczanie.

Od momentu powstania szkoła zaznaczała wyraźnie swoje miejsce w środowisku. Na przestrzeni 90 lat historii szkoły świadectwo dojrzałości uzyskało ponad 5000 absolwentów. Zdecydowana większość z nich ukończyła studia wyższe.

Absolwenci naszego liceum zajmują odpowiedzialne stanowiska w administracji, stanowią kadrę instytutów naukowych i uczelni (kilkadziesiąt osób z tytułami profesorskimi), są także cenionymi lekarzami, prawnikami, przedsiębiorcami, inżynierami, nauczycielami i duchownymi. Bardzo wielu z nich utrzymuje przyjazne kontakty ze szkołą. 23 września 2006 roku odbyły się obchody V Zjazdu Absolwentów z okazji 90-lecia szkoły, który zgromadził ok. 500 uczestników z różnych grup wiekowych. Podczas uroczystości została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona Patronowi Szkoły. W ostatnich latach ok.98% absolwentów pozytywnie zdało maturę.

Szkoła dysponuje pracowniami przedmiotowymi (m.in. pracownią matematyczną z nowoczesnymi kalkulatorami graficznymi oraz tablicą interaktywną, biologiczną z mikroskopem sprzężonym z kamerą TV, pracownią językową), dwoma salami komputerowymi, biblioteką i salą gimnastyczną, dużą siłownią i salą audiowizualną.

Szkoła nawiązała współpracę łódzkimi uczelniami: politechniką, Uniwersytetem, Uniwersytetem Medycznym i organizuje wykłady oraz wyjazdy na w/w uczelnie połączone z zajęciami laboratoryjnymi.

Wokół szkoły znajduje się ogrodzony zielony teren dający uczniom bezpieczeństwo i możliwość rekreacji. W szkole funkcjonuje stołówka, którą prowadzi ajent.
2010-02-09T16:57:10+01:00
Moją wymarzoną szkołą do której mam zamiar uczęszczać jest Technikum Ekonomiczne w Warszawie. Lubię pracę papierkową. Chciałabym pracować w banku, więc dlatego ten kierunek mnie interesuje. A po za tym moją mocną stroną jest matematyka, więc te Technikum jest wprost idealne dla mojej osoby.
  • Użytkownik Zadane
2010-02-09T22:20:37+01:00
Początek łaskiego liceum to rok 1916. W latach okupacji zamknięte przez hitlerowców- funkcjonowało w podziemiu, prowadząc tajne nauczanie.

Od momentu powstania szkoła zaznaczała wyraźnie swoje miejsce w środowisku. Na przestrzeni 90 lat historii szkoły świadectwo dojrzałości uzyskało ponad 5000 absolwentów. Zdecydowana większość z nich ukończyła studia wyższe.

Absolwenci naszego liceum zajmują odpowiedzialne stanowiska w administracji, stanowią kadrę instytutów naukowych i uczelni (kilkadziesiąt osób z tytułami profesorskimi), są także cenionymi lekarzami, prawnikami, przedsiębiorcami, inżynierami, nauczycielami i duchownymi. Bardzo wielu z nich utrzymuje przyjazne kontakty ze szkołą. 23 września 2006 roku odbyły się obchody V Zjazdu Absolwentów z okazji 90-lecia szkoły, który zgromadził ok. 500 uczestników z różnych grup wiekowych. Podczas uroczystości została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona Patronowi Szkoły. W ostatnich latach ok.98% absolwentów pozytywnie zdało maturę.

Szkoła dysponuje pracowniami przedmiotowymi (m.in. pracownią matematyczną z nowoczesnymi kalkulatorami graficznymi oraz tablicą interaktywną, biologiczną z mikroskopem sprzężonym z kamerą TV, pracownią językową), dwoma salami komputerowymi, biblioteką i salą gimnastyczną, dużą siłownią i salą audiowizualną.

Szkoła nawiązała współpracę łódzkimi uczelniami: politechniką, Uniwersytetem, Uniwersytetem Medycznym i organizuje wykłady oraz wyjazdy na w/w uczelnie połączone z zajęciami laboratoryjnymi.

Wokół szkoły znajduje się ogrodzony zielony teren dający uczniom bezpieczeństwo i możliwość rekreacji. W szkole funkcjonuje stołówka, którą prowadzi ajent.