Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T17:02:12+01:00
Obliczmy początkową masę roztworu (przed dolaniem wody):
mr = d*V = 1,2g/cm³ * 200cm³ = 240g
Obliczmy początkową masę substancji w roztworze:
ms = 15% * mr = 15% * 240g = 36g

Po dodaniu wody wzrosła masa roztworu, ale masa substancji pozostała taka sama. Stężenie procentowe wynosi:
Obliczmy nową masę roztworu:
mr' = 240g + 60cm³ * 0,996 g/cm³ = 240g + 59,76g = 299,76g

Zatem stężenie procentowe po dodaniu wody wynosi:
Cp = ms / mr' = 36g / 299,76g = 0,12 = 12%