Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T16:58:20+01:00
Dopóki terytorium państwa rzymskiego było niewielkie, republika funkcjonowała sprawnie. W miarę jak Rzym zaczął się przekształcać w rozległe imperium, sytuacja wymknęła się spod kontroli władz republikańskich. Coraz silniej uwidaczniały się różnice pomiędzy uprzywilejowaną arystokracją a plebejuszami. Arystokraci uważali dalsze podboje za najważniejsze cel republiki, ponieważ dzięki nim się bogacili. Z kolei plebejusze, narażający życie podczas walk i ponoszący koszty prowadzenia wojen, nie odnosili z nich żadnych korzyści. Rosło więc niezadowolenie z rządów senatu. Wykorzystywali to dowódcy legionów, którzy coraz mniej liczyli się ze zdaniem władz republiki, co doprowadziło do sporów o władzę. Od początku I w.p.n.e. w Imperium Rzymskim zaczęły wybuchać liczne wojny domowe. Armie przeciwników i zwolenników republiki na przemian pustoszyły kraj, przyczyniając się do pogłębiającego się kryzysu w Italii.

Liczę na Naj .. ;))
2 5 2