Odpowiedzi

2010-02-09T17:02:06+01:00
Powstaja nam dwa trojkaty prostokatne ADC i DCB.

Bok AD obliczymy za pomoca twierdzenia pitagorasa.
3²+AD²=(√13)²
9+AD²=13
AD²=4
AD=2

Teraz Obliczamy Bok DB tez za pomoca tw,. pitagorasa
3²+Db²=5²
9+DB²=25
DB²=16
DB=4
ZAtem podstawa AB=AD+DB
Ab=2+4
AB=6

Teraz obliczamy Pole TRojkata ABC
P=a*h/2
nasze a we wzorze to podstawa AB
P=6*3/2
P=18/2
P=9 cm²
6 4 6