1.Opisz sytuację za pomocą wyrażenia algebraicznego.
a) Kasia ma x lat, Basia jest od niej o 5 lat starsza, a Karolina o 2 lata młodsza. Ile razem mają lat?
b) Jeden z przekątnych rąbu ma długość x cm a druga jest od niej dwa razy dłuższa. Oblicz pole rombu.

2.Doprowadź wyrażenie do najprostszej postaci i oblicz ich wartość liczbową dla podanych zmiennych:
(2a-3b+1)-(3a+2b-4)-(a-6b+2) dla a = -3, b= -5

1

Odpowiedzi

2010-02-09T17:14:03+01:00
1.
a- x+ x+5 + x-2
czyli
3x + 3
b- P = (x × 2x) : 2

2. 2a - 3b + 1 - 3a - 2b + 4 -a + 6b -2 = -2a + b +3 (minus przed nawiasem więc zmieniamy znaki)
a= -3
b=-5

-2× (-3) -5 + 3 = 6-5+3=4
2 5 2