Odpowiedzi

2010-02-09T17:05:36+01:00
Rd=promień dużego koła=12:2=6cm
rm=promień małego koła=8:2=4cm
Pd=πr²
Pd=36π
Pm=16π
Pp=36π-16π=20π
2010-02-09T17:08:11+01:00
Pole pierścienia jest różnicą pól kół o promieniach R i r:

P = pi*(R^2 - r^2)

R>r
R=6
r=4
P= pi *(6^2-4^2)
P=pi* (36-16)
P=pi*20

pi=3,14

P=3,14 *20
P=62,8 cm2
2010-02-09T17:11:40+01:00
Pi R²=pole dużego D=12cm R=½D=6cm
pi r²=pole małego d=8cm r=½d=4cm
pi R²-pi r²=6² pi - 4² pi=36 pi-16 pi=20 pi =ok.62,8= pole pierścienia