Utwórz rzeczowniki i przysłówki od podanych przymiotników.Przed przymiotnikami zapisz określenia wskazujące ma natężenie cechy-przysłówki lub wyrażenia przyimkowe.
wzór:w miarę ''inteligentny''-inteligencja,inteligentnie.
..............mądry-.........................
..............delikatny-......................
..............grzeczny-......................
..............dzielny-........................
..............bezczelne-....................
..............gościnny-......................
.............stronniczy-....................
.............podstępny-..................
.............staranny-.....................
.............zawzięty-.....................

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T17:01:47+01:00
Mądry, mądrość, mądrze
delikatny, delikatność, delikatnie
grzeczny, grzeczność, grzecznie.
dzielny, odwaga, odważnie, (dzielnie )
bezczelne, bezczelność, bezczelnie
gościnny, gościnność, gościnnie
stronniczy, stronniczość, stronniczo
podstępny, podstęp, podstępnie
staranny, staranność, starannie
zawzięty, zawziętość ( upór), zawzięcie
16 3 16
2010-02-09T17:03:28+01:00
Mądrość mądry mądrze
delikatność delikatny delikatnie
grzeczność grzeczny grzecznie
dzielnośc dzielny dzielnie
bezczelność bezczelne bezczelnie
gościnność gościnny gościnnie
stronniczość stronniczy stronniczo
podstępność podstępny podstępnie
staranność staranny starannie
zawziętość zawzięty zawzięcie
8 3 8
2010-02-09T17:04:07+01:00
''inteligentny''-inteligencja,inteligentnie.
mądry-mądrość,mądrze
delikatny-delikatność,delikatnie
grzeczny-grzeczność,grzecznie
dzielny-dzielność,dzielnie
bezczelne-bezczelność,bezczelnie
gościnny-gościnność,gościnnie
stronniczy-stronniczość,stronniczo
podstępny-podstępność,podstępnie
staranny-staranność,starannie
zawzięty-zawziętość,zawzięcie
8 3 8