1. Obwód prostokąta jest równy 20 cm.Oblicz pole go prostokąta, wiedząc, że jeden jego bok jest trzy razy krótszy od drugiego boku.Otrzymane pole wyraź w cm kwadratowych
2.Podstawa trójkąta jest równa 5,6 m,a wyokoc opuczona na tę podstawę 23dm . Oblicz pole tego trójkąta.
3.Jedna przekątna rombu ma dogosc 24,6cm, a druga jest trzy razy kótsza. Oblicz pe tego rombu.

plis wazne

1

Odpowiedzi

2010-02-09T17:07:01+01:00
1. Obw = 20 cm
1 bok - x 2.5 cm
2 bok - 3x 7.5 cm

Obw = 3x + 3x + x + x
20 cm = 8x |:8
x= 2.5 cm

P = 2.5 cm × 7.5 cm = 18,75 cm²


2. 5.6 m = 56 dm
P = a×h ÷ 2
P= 56 dm × 23 dm = 1288 dm²

3. 1 przekątna - 24.6 cm
2 przekątna - 24.6 ÷ 3 = 8.2 cm

P = d1 × d2 ÷ 2
P = 24.6 cm × 8.2 cm = 201,72 cm²